👇👇
లడ్డు తాకండి

[Your Name]

[Your Name]

[Your Name]

Wishing YouEnglishమీరు చేసే ప్రతీ కార్యం ఆ వినాయకుడి

ఆశీస్సులతో విజయం చేకూరాలని,

మీకు క్షేమ, స్థైర్య ఆయురారోగ్యా

సుఖసంతోషాలు చేకూర్చాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా..

మీకూ, మీ కుటుంబ సభ్యులకు
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!పఆ గణనాథుడి ఆశీస్సులు మీకు, మీ కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా ఉండాలని ఆశిస్తూ.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.!

by [Your Name]

Create Wishes like this

[Your Name]